Hotel kamernummering

Het voormalig West Side Inn hotel wordt de komende anderhalf jaar door IJbouw verbouwd, gerenoveerd én uitgebreid. De grootschalige bouwkundige ingrepen bestaan onder meer uit het realiseren van twee extra verdiepingen bovenop het gebouw, het realiseren van nieuwe liftschachten en trappenhuizen, het vervangen van de gehele gevel en het compleet vernieuwen van de algemene ruimtes. Het huidig aantal van 206 kamers wordt gerenoveerd en het hotel wordt uitgebreid met nog eens 104 nieuwe kamers. OPS Plastics heeft voor dit hotel de kamernummering bordjes mogen laseren en in overleg de bordjes gemonteerd op locatie!